Regulamin

Regulamin obowiązuje do końca dnia 24.12.2014

Nowy regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 znajdą Państwo tutaj.

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Studio Multimedialne Inmani Radzik Paweł, ul. Bardiowska 1, 38-300 Gorlice). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

1. Sklep Zegarki.cc jest prowadzony przez firmę:

Studio Multimedialne Inmani Radzik Paweł

ul. Bardiowska 1

38-300 Gorlice

NIP: 7381888611, REGON: 120360978,

KONTO BANKOWE:16 1020 5558 0000 8602 3042 1867

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2.Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przezKlienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłatyKlientana koncieSprzedającego.

5. Zakupiony towar jest wysyłany wybranym przez Klientaprzewoźnikiemna podany przezKlienta w formularzu zamówienia adres. Dokument sprzedaży (faktura VAT) dostarczona jest na adres e-mail podane przy składaniu zamówienia.

6.Sprzedającyponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

8. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

9. Wszystkie ceny podawane przezSprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

10.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).Klientpodając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemuwyraża zgodę na ich przetwarzanie przezSprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych do firmy 4 PARTNER Marek Papis z siedzibą w Hajnówka oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz 4 PARTNER Marek Papisjego danych osobowych w celu realizacji złożonych zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. z 2002r, nr. 101, poz. 926 z późn. zm.)

11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia prawKlienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedającydeklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowaniKlienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klientaw zakładce regulamin (http://Zegarki.cchttp://zegarki.cc/news/n/55/Regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klientaobowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego owyborze aktualnego jako obowiązującego.

14.Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepuZegarki.cc, należy je wszystkie wyłączyć.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 1.0 (Gorlice, 14 sierpień 2014)

Mogą Ci się spodobać

Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie